O fundament dla naszej metody

    
     Przeprowadzone badania naukowe dowodzą istnienia 2 różnych kanałów przetwarzania dźwięków w naszym mózgu.
 
     Jeden zajmuje się większością dźwięków, np. odgłosami samochodów, muzyką (chyba, że jesteś wykształconym muzykiem), szczekaniem psów i śpiewem ptaków. Te dźwięki docierają do centrum rozpoznawania wyrazów w mózgu w ciągu około 200 milisekund.
 
     Drugi jest przystosowany specjalnie do zastosowań językowych. Jest w stanie przetworzyć dźwięki języków, które znamy biegle w ciągu 100 milisekund.
 
     Osiągnięcie tej prędkości jest możliwe dzięki częstym ćwiczeniom. Nierozpoznane fonemy mózg odrzuca lub dopasowuje je do dźwięków, które jest już nauczony rozpoznawać.
 
     Jedną z konsekwencji tego faktu jest to, że nierozpoznane fonemy docierają jako zniekształcone lub docierają zbyt późno i w niewłaściwej kolejności. Mózg nie jest w stanie rozpoznać słowa w nieznanym, obcym języku, ponieważ nie rozpoznaje poszczególnych dźwięków.
 
     Wpływa to również na wymowę. Mózg dostosowuje dźwięk do tego, jaki jest mu znany i dlatego dźwięk wymawiany jest jak taki, który mózg zna, zamiast tego, który powinien być wymówiony. Stąd bierze się mowa w języku obcym z akcentem podobnym do języka ojczystego.
 
      Problem w tradycyjnej metodzie nauczania języków polega na tym, że zaczynamy w niej bezpośrednio od nauki słownictwa i gramatyki, a poświęcamy bardzo mało uwagi na brzmienie nowego języka. Klasyczne nauczanie języka jest ponadto bardzo skoncentrowane na języku pisanym, głównie dlatego, że tak jest łatwiej zorganizować nauczanie w klasach.
 
     So to Speak opracowała metodę, która uczy Twój mózg rozpoznawać dźwięki nowego języka. Każdy język ma swój własny zestaw fonemów, np. samogłoski różnią się nieco w różnych językach.
 
     Rozważmy dwa przykłady: "A" w języku norweskim różni się od "A" w języku angielskim. Z kolei Japończycy nie potrafią odróżnić "R" od "L", gdyż w ich języku istnieje spółgłoska, która jest podobna do obu dźwięków, stąd praktycznie nie dostrzegają pomiędzy nimi różnicy.
 
     Nauczenie się wyczuwania tego rodzaju różnic nie jest łatwym zadaniem, ale jest całkiem możliwe jeśli zrozumie się, w jaki sposób trening wpływa na mózg.

     Wierzymy, że można z powodzeniem usłyszeć te różnice.

     Jeżeli chciałbyś przeczytać więcej o podstawach naukowych, kliknij przycisk „Nauka” w menu na górze strony. 

Jesli chcesz dowiedziec  sie czegos wiecej ...
Co to są fonemy?

     Fonem to najmniejsza jednostka mowy, która rozróżniana jest przez użytkownika języka mówionego. Fonem może zmienić znaczenie słowa.
 
     Do identyfikacji fonemów języka potrzebne jest znalezienie minimum jednej pary - dwa słowa o różnych znaczeniach, które różnią się tylko jednym fonemem.
 
     W ramach językoznawstwa istnieją różne poglądy na to, jak fonemy w danym języku powinny być analizowane pod względem fonemicznym.
 
     Fonem jest powszechnie uważany, jako abstrakcja możliwości używania mowy, które są postrzegane jako równe w danym języku lub dialekcie.
 
    Dźwięk język /r/ jest uważany za jeden fon w norweskim, ale może być widoczny,  jako dwa różne alofony: gardłowego r ([ʁ]) lub roll-r ([r)] w innym języku. Ponieważ znaczenie jest dokładnie takie samo, bez względu na wymowę, wybrany wariant dźwięku /r/ słyszany jest tym samym fonem.

    Badanie systemów fonemów jest ważnym elementem gałęzi językoznawstwa zwaną fonologią.  W naszej metodzie So to Speak najważniejszą rzeczą jest zależność miedzy słowem a dźwiękiem.
 City of TorunMarshal's Office of
Kujawsko-Pomorskie


Siedziba:
+48 - 8876 29 610

E-post: post@sotospeak.pl
Okólna 22B
87-100 Toruń
Polska

Adres pocztowy:
Okólna 22B/12
87-100 Toruń
Polska

Reprezentatywne dla
Norwegia / Szwecja:
+46 - 704 280 683

E-post: karl.hofso@sotospeak.se
Trädgårdsgatan 2
452 31 Strömstad
Szwecja
WEB Design :

Apogée S.C.
Email :post@apogee1.pl
WEB  :www.apogee1.pl
Telefon : 8876 29 610

All rights reserved So To Speak 2014. All and any infringements on material presented here or in any form, electronic, printed or any portion of the software herein will be prosecuted to the full extent of the law. Publication or use of So To Speak Polskas intellectual material or any part thereof requires written concent by So To Speak Polska SP Zo.o.